Spoločenstvo vlastníkov bytov Ľ. Podjavorinskej 12